Cúrsa Aistriúcháin Fraincis–Gaeilge
Ní féidir clárú don rang seo faoi láthair.
Tús an chúrsa 5 Márta 2016
Críoch an chúrsa 14 Bealtaine 2016
Cathain Dhá sheisiún sa seomra ranga Dé Sathairn, 10am-4pm agus cúig sheisiún ar líne Dé Máirt, 7pm-8.30pm
Seisiúin 5
Praghas €200
Leibhéal -
Ionad Baile Átha Cliath agus ar líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad


Réamhrá
Nuair a chuireann cainteoirí Gaeilge isteach ar phost aistriúcháin i gceann d’institiúidí an Aontais Eorpaigh, bíonn orthu dhá aistriúchán éagsúla a dhéanamh sa scrúdú a bhíonn mar chuid den phróiseas iontrála: ceann ó Bhéarla go Gaeilge agus ceann ó theanga oifigiúil eile de chuid an Aontais go Gaeilge. Cabhróidh an cúrsa nua seo le hiarrthóirí a bhfuil sé beartaithe acu aistriúchán ó Fhraincis go Gaeilge a dhéanamh sa scrúdú.

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?
Beidh an cúrsa an-oiriúnach dóibhsean atá i mbun iarchéime san aistriúchán nó dóibhsean a bhfuil cáilíocht dá leithéid bainte amach acu cheana.

Cad iad na nithe a ndíreofar orthu?
Beidh an bhéim sna ranganna ar an teanga scríofa agus ar an aistriúchán – ní bheidh sé oiriúnach dóibhsean ar mian leo cur lena gcuid scileanna labhartha Fraincise.

Sceideal
Freastalóidh mic léinn ar dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus ar thrí sheisiún ar líne.

Beidh na seisiúin Sathairn ar siúl ag na hamanna seo: 10.00am-1.00pm and 2.00-4.00pm. Idir na seisiúin seo sa seomra ranga, beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar ranganna beo ar líne, a bheidh ar siúl idir 7pm agus 8.30pm, gach re Máirt.

Riachtanais iontrála
Ní mór do na hiarrthóirí a chuirfidh isteach ar an gcúrsa Fraincis a bheith déanta acu ag an ardleibhéal san Ardteistiméireacht, ar a laghad, agus grád maith a bheith bainte amach acu. Buntáiste a bheadh ann céim sa Fhraincis a bheith acu.

Táille
Cosnóidh an Cúrsa Aistriúcháin Fraincis–Gaeilge €200. Ní mór d’iarrthóirí an táille iomlán a íoc roimh thús an chúrsa.

Is féidir clárú don Chúrsa Aistriúcháin Fraincis–Gaeilge ar na bealaí seo a leanas:

  • trí chliceáil ar an nasc ‘Cuir in áirithe’ thuas
  • trí ghlaoch ar (01) 484 5220 agus táille an chúrsa a íoc le cárta creidmheasa
  • trí sheic nó ordú poist (iníoctha le ‘Gaelchultúr’) a chur sa phost chuig: Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2

Eolas breise
Tá tuilleadh eolais mar gheall ar an gCúrsa Aistriúcháin Fraincis-Gaeilge le fáil ó oifig Ghaelchultúir:

(01) 484 5220 | eolas@gaelchultur.com

Freastalóidh mic léinn ar dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus cúig sheisiún ar líne.

Beidh na seisiúin lae ar siúl idir 10.00am agus 4.00pm, Dé Sathairn, 05 Márta, agus Dé Sathairn, 14 Bealtaine 2016, i gceannáras Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Beidh cúig sheisiún beo ar líne i gceist chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl tráthnóna Dé Máirt, 7.00-8.30pm, ar na dátaí seo a leanas: 15 Márta, 29 Márta, 19 Aibreán, 26 Aibreán agus 10 Bealtaine.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2