Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
(Meán Fómhair - Nollaig 2012)
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 22 Meán Fómhair 2012
Críoch an chúrsa 8 Nollaig 2012
Cathain Dé Sathairn: 10.00 a.m. - 4.30 p.m.
Seisiúin 4
Praghas €450
Leibhéal -
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad


Réamhrá

Ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach agus ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá deiseanna nua fostaíochta ann dóibh siúd a bhfuil ardscileanna scríofa acu sa teanga. Tá go leor daoine a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge ach nach bhfuair deis cheart riamh gramadach chruinn a fhoghlaim ná cur lena scileanna scríofa. Tá Gaelchultúr chun dianchúrsa ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a reáchtáil chun cabhrú le daoine dul i ngleic leis an bhfadhb seo. Tá an tionscnamh á mhaoiniú ag an An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?

Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge - MA san aistriúchán, cuir i gcás - ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil - iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla - ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.

Cad iad na rudaí a ndíreofar orthu?

Díreofar sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirfear béim chomh maith ar na háiseanna teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc.

Sceideal

Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga ar 4 Shatharn i rith an chúrsa.

Beidh na seisiúin Sathairn ar siúl ag na hamanna seo: 10.00 a.m. - 1.00 p.m. agus 2.00 - 4.30 p.m. Ní bheidh sé éigeantach freastal ar na seisiúin seo sa seomra ranga ach moltar go láidir do na mic léinn bheith i láthair acu.

Cruthófar cuntas do na rannpháirtithe ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus beidh deis acu ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh ar an suíomh sin agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirfear fóram ar fáil dóibh ar ranganna.com chomh maith, áit a mbeidh siad in ann ábhar an chúrsa a phlé le mic léinn eile agus lena dteagascóir.

Beidh scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig le déanamh ag na mic léinn ar chríochnú an chúrsa dóibh. Beidh an scrúdú ceannchúrsa mar scrúdú iontrála chomh maith do chúrsa bliana san aistriúchán a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr, a bheidh ag tosú amach anseo.

Riachtanais iontrála

Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail anois, cliceáil anseo.

Táille

Cosnóidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge €450. Ní mór d’iarrthóirí an táille iomlán a íoc roimh thús an chúrsa.

Eolas breise

Tá tuilleadh eolais mar gheall ar an dianchúrsa ullmhúcháin ar fáil ó oifig Ghaelchultúir:

(01) 484 5220 | eolas@gaelchultur.com

Seisiúin

Dé Sathairn, 22 Meán Fómhair 2012

Dé Sathairn, 6 Deireadh Fómhair 2012

Dé Sathairn, 10 Samhain 2012

Dé Sathairn, 1 Nollaig 2012

Scrúdú ceannchúrsa (roghnach)

Dé Sathairn, 8 Nollaig 2012

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2